Asistencia Mecánica

asistencia mecanica

 

Durante a proba, os participantes dispoñen dun Servizo de Asistencia Mecánica mediante vehículos móbiles para tentar solucionar calquera problema mecánico menor que poida xurdir (fóra das picadas).

Devandito servizo, en canto a man de obra, ten un carácter gratuíto.