Acompañantes

Ofrécese a posibilidade de que os acompañantes de todos os participantes poidan desprazarse ata as etapas en bus e realizar o seguimento das mesmas nun bus posto pola organización.
E igualmente ofrécese a posibilidade de que os acompañantes tamén gocen do buffet deportista e a comida final.

Este servizo é opcional e de pago.