Coche Vasoira

Dispoñeremos dun bus que fará as funcións de coche escoba durante todo o percorrido das etapas do que cada participante poderá facer uso en calquera momento, podendo saír nas seguintes etapas.